Tag / Amtrak

I Survived Amtrak 188

Aghju qualcosa di ossessione per i disastri.